• Průvodce výukou výrazů - algebraických i nealgebraických. Kurz obsahuje cvičné testy pro ověření úrovně dovedností v této oblasti matematiky.

  • Stav: AKTIVNÍ
    Začátek kurzu: 19. ledna 2012
    Konec kurzu: březen 2012

  • Učební materiály tvoří e-learningová cvičení, určená pro soustavnou domácí přípravu v předmětu Matematika ve všech studijních oborech.

    Každé cvičení sestává ze 4 – 6 příkladů, bodovaných podle obtížnosti 1- 3 body; nebo 2 – 4 slovními úlohami, bodovaných podle obtížnosti 4- 6 body. První úloha je vždy řešená s vysvětlením.

    Každé cvičení má nastavený časový limit.