• Kurz seznámí s podstatou slohu, slohotvornými činiteli, funkčními styly, slohovými postupy a konkkrétně pak se základními slohovými útvary.
  • Kurz seznámí se slohovým postupem popisným, jeho prostředky a základními slohovými útvary.
  • Kurz seznámí se základy publicistického stylu, s jeho prostředky a útvary.
  • Kurz seznámi se základním slohovým útvarem v oblasti odborné - výkladem, jeho podstatou, členěním a uspořádáním a druhy výkladů. Na praktických cvičeních se můžete pokusit některé nedostatky, které se mohou ve výkladu vyskytnout.
  • Tento kurz je otevřen i pro hosty  
    Kurz seznámí se slohovým útvarem, jeho znaky, používanými jazykovými prostředky. Seznámí rovněž s příklady úvahy.
  • Kurz seznámí se základy skladby - nauky o větě a souvětí, větném ekvivalentu, větnými členy a vztahy mezi nimi a dále s nepravidelnostmi větné stavby.